Για τη σωστή λειτουργία του site μας, χρησιμοποιούμε cookies. Όροι χρήσης

Τιμολόγιο 39Α/ΠΟΛ 1150

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., τα φορολογικά στοιχεία δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., εάν ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αγαθά που παραδίδονται μεμονωμένα ή ως ενιαίο σύνολο, τα οποία κατατάσσονται στους κατωτέρω κωδικούς του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία - Σ.Ο., καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει για το 2017 με τον εκτελεστικό κανονισμό 1821/2016/6.10.2016):

- Κινητά τηλέφωνα: «85171200».

- Κονσόλες για παιχνίδια: «95045000».

- Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές: «84713000».

β) Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του.

γ) Παραδόσεις αγαθών που έχουν τόπο φορολογίας το εσωτερικό της Χώρας και δεν απαλλάσσονται ή δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. βάσει λοιπών διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α..

Για την έκδοση τιμολογίου βάσει ΠΟΛ 1150/Άρθρου 39Α πρέπει να μας αποστείλετε τα εξής δικαιολογητικά στο sales@dikarto.gr

1.Έντυπο Προσωποποιημένης Πληροφόρησης με τα Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από το λογαριασμό της εταιρείας σας στο Taxis net (σε αρχείο pdf) όπου θα αναγράφεται σαν ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα καταχώρησης παραγγελίας

2.Αντίγραφο της ταυτότητας του Νόμιμου Εκπροσώπου

3.Καταστατικό/ΦΕΚ ή τα Στοιχεία Μητρώου Νομικού Προσώπου από το Taxis net , όπου θα φαίνεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας(αφορά νομικά πρόσωπα).

4.Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από αρμόδια αρχή, ΚΕΠ/Αστυνομία για παραλαβή από άλλο άτομο εκτός από το Νόμιμο Εκπρόσωπο (σε περίπτωση παραλαβής από κατάστημα της εταιρείας ταχυμεταφορών).

5.Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη από αρμόδια αρχή, ΚΕΠ/Αστυνομία,ότι είναι ενήμερος για την αγορά.

6.Επικυρωμένο έγγραφο τραπέζης που αποδεικνύει ότι ο λογαριασμός είναι εταιρικός και ανήκει στο ίδιο ΑΦΜ. (Σε αρχείο pdf)

Η επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και ο λογιστικός έλεγχος θα ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών και θα σας καλέσουμε για την τελική επιβεβαίωση.

Βάσει νέας οδηγίας του Υπουργείου Οικονομικών οι πληρωμές βάση ΠΟΛ 1150, Άρθρο 39Α θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω μεταφοράς από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό

ή σε περίπτωση παραλαβής από το κατάστημά μας με εταιρική χρεωστική/πιστωτική κάρτα (με PIN).

Προσοχή. Μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε πληρωμή αν δεν λάβετε πρώτα ενημερωτικό μήνυμα με το τελικό ποσό κατάθεσης.

Οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή δεν θα είναι αποδεκτή. Δεν είναι δυνατή η αποστολή με αντικαταβολή και η πληρωμή με μετρητά.

Σε περίπτωση που δεν μεριμνήσετε εντός 3 εργάσιμων ημερών για τα ως άνω η παραγγελία σας ακυρώνεται αυτόματα.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο 2105764665 ή στο sales@dikarto.gr