Για τη σωστή λειτουργία του site μας, χρησιμοποιούμε cookies. Όροι χρήσης

Εγγύηση - Επιστροφές

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το DIKARTO, ως προμηθευτής, εγγυάται την καλή λειτουργία κάθε συσκευής που προμηθεύει και παρέχει υποστήριξη σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

Το DIKARTO παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του λογισμικού της συσκευής (εφόσον πρόκειται για συσκευή με προγραμματιζόμενο λογισμικό, π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet pc) για τρία (3) έτη από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση που το λογισμικό της συσκευής παρουσιάσει προβλήματα στη λειτουργία του, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επιδιόρθωση εντός της περιόδου ισχύς της εγγύησης. Το DIKARTO οφείλει να προσφέρει την απαραίτητη υπηρεσία επιδιόρθωσης.

Το DIKARTO παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού για ένα (1) έτος καθώς και έξι (6) μήνες για τη μπαταρία της εκάστοτε συσκευής. Σε περίπτωση που το υλικό της συσκευής παρουσιάσει προβλήματα στη λειτουργία του, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επισκευή εντός της περιόδου ισχύς της εγγύησης. Το DIKARTO οφείλει να προσφέρει την απαραίτητη υπηρεσία επισκευής. Σε περίπτωση που η επισκευή πρόκειται να καθυστερήσει περισσότερο από 15 εργάσιμες ή δεν είναι εφικτή (π.χ. λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών στην αγορά), το DIKARTO για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή προσφέρει συσκευή προσωρινής αντικατάστασης.

 

Σε περίπτωση καμένων/ελαττωματικών pixel στην οθόνη, καλύπτονται από την εγγύηση μόνο εφόσον ο αριθμός τους είναι πάνω από 3 στο σύνολο των pixel της οθόνης.

 

Σε περίπτωση που ο αγοραστής δε μπορεί να επιστρέψει το προϊόν στο κατάστημά μας αυτοπροσώπως, επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

Το DIKARTO επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στον πελάτη, μόνο εφόσον υπήρξε βλάβη που καλύπτεται από την εγγύηση.

 

ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Καμία υπηρεσία δεν παρέχεται χωρίς χρέωση εφόσον εντοπισθεί:

 

Ακατάλληλος χειρισμός της συσκευής, που έχει επιφέρει βλάβη ή ζημιά σε αυτή, όπως πτώση, ρινίσματα και ξένα σώματα σε ακουστικό, ηχείο, θύρα φόρτισης, υποδοχή ακουστικών (ακόμη και σε συσκευές με πιστοποίηση ανθεκτικότητας IP67, IP68, IP69, MIL-STD-810G)

 

Χρήση μη συμβατών περιφερειακών, ικανά να επιφέρουν βλάβη ή ζημιά στη συσκευή

 

Επεμβάσεις, αλλαγές ή απόπειρες επισκευής από τον χρήστη ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο άτομο

 

Ζημιές από ανωτέρα βία, π.χ. ζημιές από υγρασία-νερά (ακόμη και σε συσκευές με πιστοποίηση ανθεκτικότητας IP67, IP68, IP69, MIL-STD-810G), κεραυνό, υπέρταση ηλεκτρικού δικτύου, πυρκαγιά, περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, βροχή, πλημμύρα, σεισμό κ.ά.

 

Εσφαλμένες επεμβάσεις στο λειτουργικό σύστημα (firmware) της συσκευής από τον χρήστη ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο άτομο

Σε περίπτωση που η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής καθώς και το κόστος ελέγχου της συσκευής από το service.

Σε περίπτωση μη παραλαβής της συσκευής μετά την παρέλευση 60 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής της στο service χωρίς καμία υποχρέωση ειδοποίησης γραπτής ή τηλεφωνικής από μέρους μας, αυτή αποστέλλεται για ανακύκλωση.

Η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (backup) των δεδομένων της συσκευής είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.Το ΔΙΚΑΡΤΟ αναλαμβάνει την διαδικασία δημιουργίας αντιγράφου κατόπιν χρέωσης αλλά δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την διάρκεια προσπάθειας δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και δεν υποχρεούται για την ανάκτησή τους.Για κάθε είδους ζημιές που αναιρούν την ισχύ της εγγύησης, μπορούμε να προσφέρουμε επισκευή, με ανάλογο κόστος ανταλλακτικών ή/και εργασίας. Το ίδιο ισχύει και μετά τη λήξη της εγγύησης.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Από την αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.

 

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με την συσκευασία σφραγισμένη, με το αυτοκόλλητο ασφαλείας (όπου υπάρχει) απαραβίαστο, σε άριστη κατάσταση καθώς και με το παραστατικό αγοράς.

Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Το ΔΙΚΑΡΤΟ δύναται να αρνηθεί την παραλαβή επιστρεφόμενων προϊόντων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καθώς και την πίστωση του ποσού της αξίας του προϊόντος, ενώ το προϊόν θα επιστρέφεται στον αποστολέα με δική του χρέωση. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, το προϊόν θα καταστρέφεται.

 

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά και η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

 

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρία μας υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε μόλις παραλάβει το προϊόν πίσω, με τρόπο αντίστοιχο της πληρωμής που επέλεξε ο πελάτης.

 

Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.

 

Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης παρά μόνον αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρία μας. Επίσης ο πελάτης υποχρεούται (εκτός εάν ο προμηθευτής έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος) να επιστρέφει τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση.

 

Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει  ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.